Friday, March 16, 2012

minyak dan air boleh bercampur?

Soalan mudah, kalau kita masukkan minyak dalam air, apa yang akan berlaku?

Jawapan yang mungkin, minyak akan terapung di atas permukaan air kerana ia kurang tumpat.
Daya apunganlah yang menyebabkan ia terapung.
Mengikut prinsip archimedes, daya apungan berkadar dengan berat cecair yang tersesar iaitu sama dengan berat bahagian minyak yang tenggelam.

TETAPI itu di bumi, kalau di angkasa, graviti hampir sifar.
Ini bermakna tiada berat? Maka tiada daya apungan?
Jadi apa yang berlaku kalau kita masukkan minyak dalam air?

Jawapannya--->

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...