Thursday, October 22, 2015

Pelajar Kelainan Upaya (PKU)

Hari ini ada mesyuarat keputusan peperiksaan.
Semester ini saya dikurniakan kelas ke-7 dan terakhir dalam turutan abjad.
Kebiasaannya, di sekolah kelas hujung ini dikumpulkan pelajar-pelajar corot.
Di universiti kadang-kala tidak menggambarkan sebegitu.
Namun ada kalanya sebegitu.

Thursday, October 8, 2015

Kebolehpercayaan Instrumen Kajian

Dalam bidang sains sosial, kebolehpercayaan sesuatu instrumen boleh diuji dengan
1) pekali alfa Cronbach sekiranya instrumen mengukur respons dari segi darjah persetujuan sesuatu seperti tahap kepuasan.
2) KR20 sekiranya instrumen mengukur respons sama ada betul atau salah dan darjah kesukaran setiap item yang pelbagai seperti ujian diagnostik.
3) KR21 sekiranya instrumen mengukur respons sama ada betul atau salah dan darkah kesukaran setiap item dianggap sama seperti ujian diagnostik.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...